مهارت های خود را بسنجید!

برنامه نویسی بلدید؟
طراحی ضعیف هستید؟
کار تیمی؟!

معرفی جهش آکادمی

جهش آکادمی از مربیان متخصص در حیطه های مختلف دعوت به عمل می آورد تا در دوره های فشرده ۸ روزه یک تخصص را به شرکت کنندگان آموزش دهند. عمده آموزش های جهش آکادمی به دو دسته مهارت های نرم و سخت تقسیم می شود.

iOS

۲۷ آبان تا ۲۶ آذر

(پنجشنبه و جمعه ها)


ساعت: ۹ تا ۱۲


استاد: شاهین کاتبی


هزینه ثبت نام: ۱۹۵.۰۰۰ تومان

UI / UX

۲۷ آبان تا ۲۶ آذر

(پنجشنبه و جمعه ها)


ساعت: ۹ تا ۱۲


استاد: نادر کشاورز


هزینه ثبت نام: ۱۹۵.۰۰۰ تومان

لینوکس سرور

۲۷ آبان تا ۲۶ آذر

(پنجشنبه و جمعه ها )


ساعت : ۹ تا ۱۲


استاد: فربد فرهور


هزینه ثبت نام : ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندروید

۲۷ آبان تا ۲۶ آذر

(پنجشنبه و جمعه ها)


ساعت: ۱۳ تا ۱۶


استاد: هادی علی اکبر


هزینه ثبت نام: ۱۹۵.۰۰۰ تومان

Front End

۲۷ آبان تا ۲۶ آذر

(پنجشنبه و جمعه ها)


ساعت: ۱۳ تا ۱۶


استاد: بابک جعفری


هزینه ثبت نام: ۱۹۵.۰۰۰ تومان

پایتون

۲۷ آبان تا ۲۶ آذر

(پنجشنبه و جمعه ها)


ساعت: ۱۳ تا ۱۶


استاد: سپهر حمزه لویی


هزینه ثبت نام: ۱۹۵.۰۰۰ تومان

بابک جعفری

طراح تجربه کاربری Tiara Studio

سپهر حمزه

برنامه نویس سیستم های امنیتی

هادی علی اکبر

مدیرعامل شرکت راتا

شاهین کاتبی

موسس seeb.co

نادر کشاورز

طراح تجربه کاربری

فربد فرهور

ارشد هوش مصنوعی

مهلت ثبت نام ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵ است.